Albino teriminin tıbbi anlamı; n. Doğuştan beyaz saçlı, albinizmli kimse.