Albuginitis teriminin tıbbi anlamı; n. Akkılıf iltihabı