Alcogel teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Alkojel: Bir "alcosol"un pıhtılaşması ile beliren "gel".