Alcohol Bath teriminin tıbbi anlamı; Alkol banyosu;