Alcohol teriminin tıbbi anlamı; n. chem. a) Alkol, ispirto, etil alkol, etanol "methylacrbinol". Genellikle fermante içki ve sıvıların damıtılması ile elde edilen, CH2, CH3, OH yapısında, primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir "alkyloxide". b) Damıtma (distillation) ürünü olan esans, cevher. c) pl. Alkoller: Hidroksil grubu taşıyan organik "alkyl"ler (R, OH).