Alcoholization teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Alkol haline gelme veya getirme, ispirtolaştırma.