Alcoholysis teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Alkooliz. a) Bir ester ile serbest alkol arasında beliren ayrışma. b) Başka bir deyimle alkol katılması ile C-C bağının kopması. Burada esterin alkolü serbest hale geçer ve alkolün ise esteri teşekkül eder (R, CH2, R2+R"OH-R" "OCH2R+R'H).