Aldehyde teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Aldehid: CHO radikalini taşıyan organik bileşimlerin jenerik adı. Aldehid strüktürünü göstermek için "al" soneki kullanılır.