Aldrich's Operation teriminin tıbbi anlamı; Kadını geçici olarak kısır bırakan ve Fallop borusunun peritoneal ağzının ligamentum latum içine gömülmesi ameliyesi;