Alecithal teriminin tıbbi anlamı; a. Yumurta sarısı olmayan veya protoplazma içersine dağılmış bulunan (yumurta hakkında).