Alembic teriminin tıbbi anlamı; n. 1. İmbik; 2. Damıtma cihazı.