Alembicate teriminin tıbbi anlamı; v. İmbikten geçirmek, damıtmak.