Aleukemic, Aleucemic teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Alösemili, alösemi gösteren hasta; 2. Hodgkin hastalığının, kanda değişiklik başlamadan önceki ilkel safhası ile ilgili.