Aleukia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Lökopeni; 2. Kanda hematoblast (kan plaketleri) yokluğu.