Alexander-Adams Operation teriminin tıbbi anlamı; Alexander-Adams ameliyesi (rahmin yer değiştirmesi hallerinde) ligamentum teres uteri (yuvarlak bağ) nın kısaltılması ameliyesi;