Algera teriminin tıbbi anlamı; Ağrılı akinezi (iradi hareketler sırasında ağrılar duyulması ile vasıflı ve lokal hiçbir afete bağlı olmadan merkezi sinir sistemi ile ilgili sendrom).