Algesia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Ağrıya karşı aşırı duyarlık, aljezi; 2. Aşırı hassaslık (ağrı).