Algesimeter teriminin tıbbi anlamı; n. Ağrıya karşı mevcut duyarlık derecesini gösteren aygıt.