Algia teriminin tıbbi anlamı; n. Tam organik bir sebep gösterilemeyen ağrı duyarlılığı (nevralji, psikalji9.