Algid Stage teriminin tıbbi anlamı; Hastalığın istikrarsız devresi;