Algid teriminin tıbbi anlamı; a. Üşütücü, titretici.