Algogenic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Sızı veren, acı doğuran; 2. Titreten, üşüten.