Algophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Elem korkusu, algofobi (elemli sahneler veya ağrı verecek bi rhadisede gösterilen marazi hassasiyet).