Algor teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Titreme (hastalıklar hk); 2. Üşüme hissi.