Alicyclic Hydrocarbon teriminin tıbbi anlamı; biochem. Alifatik özellikleri olan devri bir hidrokarbon,