Alienation teriminin tıbbi anlamı; n. Akıl hastalığı, delilik, sapıklık, cinnet.