Alienism teriminin tıbbi anlamı; n. Akliye, akliye şubesi.