Alienist teriminin tıbbi anlamı; n. Akıl mütehassısı, akliyeci.