Alimentary Pentosuria teriminin tıbbi anlamı; Pentoz'dan zengin gıda maddelerinin yenilişini takiben gelişen geçici pentozüri;