Alimentation teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Besleme; 2. beslenme