Alimentotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Hususi perhizle yapılan tedavi, perhiz tedavisi.