Alinasal teriminin tıbbi anlamı; a. burun kanadı ile ilgili.