Alinement teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Sun'i bir dişin normal "articulation"a göre düzeltimi; 2. Tabii bir dişin "articulation" kusurlarının giderilmesi.