Aliphatic Series teriminin tıbbi anlamı; biochem. Açık zincir şeklinde organik bileşik cisimelr;