Aliquot teriminin tıbbi anlamı; n. 24 saatlik numuneden alınan örnek.