Alive teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Canlı; 2. Hayatta.