Alizarin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Katrandan elde edilen kırmızı bir boya (C14H8O4).