Alkalimetry teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Alkalimetri: Analitik kimyada, önce 1801'de Descrolzilles tarafından düşünülmüş, sonra 1828'de Gay-Lusas'ın dehası ile uygulama alanına girmiş bulunan ve ayarlı asit solüsyonları yardımıyle alkali solüsyonlarının derecesini belirlemeye yarayan bir titrimetri metodu.