Alkalinuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarın alkalik hali.