Alkalipenia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda yedek alkali azalımı, alkalipeni.