Alkaloid teriminin tıbbi anlamı; n. & a. biochem. a) Azotlu organik bazların jenerik adı, alkaloid. b) Alkalimsi, kalevimsi, alkaloidle ilgili, alkoloidli.