Alkalometry teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Alkalometri; 2. Kimya veya fizik yolu ile alkaloidlerin miktar tayini, dozimetri, 3. Belirli bir dozaj sistemine dayanarak alkaloid verilmesi.