Allen's Cement teriminin tıbbi anlamı; Allen simanı (porselen bir dişi tutturmakta kullanılan eriyebilir, silisli bir siman).