Allen's Test (Allen Deneyi) teriminin tıbbi anlamı; biochem. a) İdrarda şeker araştırılmasında Fehling deneyinin bir modifikasyonu. Kaynar idrara Fehling solüsyonu katılır ve soğumaya bırakılır: Positif reaksiyonda bulanıklık belirir. b) Fenol belirtimi: 2 damla şüpheli solüsyona 5 damla HCI ve 1 damla HNO3 katılır: Fenol varsa kiraz kırmızısı bir renk belirir. c) Striknin belirtimi: Eterle tüketilen hülasa bir porselen kapsül içerisinde damla damla konularak yoğunlaştırılır, artık (residuum) soğutlur, sülfirik asit ve manganez dioksit ile işlem yapılır. Striknin menekşe bir renk verir. d) Tinea Versicolor teşhis için: Bileşik iyot solüsyonu deri üzerindeki şüpheli "Eruption" üzerine dokundurulur: Pozitif reaksiyon mahon rengi belirmesi ile tayin olunur.