Allen's Test teriminin tıbbi anlamı; Allen deneyi: a) İdrarda şeker araştırılmasında Fehling deneyinin bir modifikasyonu; b) Fenol belirtimi; c) Striknin belirtimi; d) Tinea veriscolor teşhis için;