Allenthesis teriminin tıbbi anlamı; n. Organizmaya yabancı madde sokulması.