Allonal teriminin tıbbi anlamı; n. Ağrı vs.yi yatıştırıcı bir ilaç.