Allopathist teriminin tıbbi anlamı; n. Karşıtı ile tedavi uzmanı.