Allopurinal teriminin tıbbi anlamı; n. Ürik asidin kristaller oluşturmasını önleyen bir madde.