Allorhythmia teriminin tıbbi anlamı; n. Nabzın düzeninin periodik bozulması (pulsus bigeminus).